نشست مدیران موسسه تحقیق و توسعه دانشمند زیر مجموعه بنیاد مستضعفان به منظور معرفی خدمات این بنیاد در حوزه دانش بنیان

 

در نشستی که با هماهنگی پارک علم و فناوری استان صورت پذیرفته مدیران موسسه تحقیق و توسعه دانشمند زیر مجموعه بنیاد مستضعفان در روز سه شنبه تاریخ ۲۴ دی ماه سال جاری در محل دانشگاه بوعلی سینا و با حضور شرکتهای فناور، دانش،بنیان و دانشگاهیان برگزار خواهد شد.
در این نشست مهندس دستفروش معاون تحقیق و توسعه موسه تحقیق و توسعه دانشمند
سرکار خانم دکتر شمسی جانشین اقای مهندس دستفروش
جناب آقای مهندس میسمی مدیر شرکت گسترش الیاف پیشرفته
به منظور  معرفی خدمات بنیاد مستضعفان در حوزه دانش بنیان حضور دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!