چهارمین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

 

چهارمین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره موسسات، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 19 آبان ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش ۳ موسسه فناور و 1 موسسه پشتیبان فناور، در خصوص استقرار در موسسات پارک علم و فناوری همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش واحدها، موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!