انعقاد توافق نامه فیمابین فرمانداری تویسرکان، پارک علم و فناوری همدان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی همدان (نمایندگی تویسرکان) در خصوص راه اندازی مرکز نوآوری/رشد

با عنایت به مذاکرات و توافقات صورت گرفته فیمابین فرمانداری تویسرکان، پارک علم و فناوری همدان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی همدان (نمایندگی تویسرکان) در خصوص راه اندازی مرکز نوآوری/رشد واحدهای فناور شهرستان تویسرکان، توافق نامه ای در راستای اجرا شدن مرکز مذکور در مورخ 15/08/1400 در محل فرمانداری تویسرکان امضا گردید.
قبل از انعقاد توافق نامه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مرادی رئیس محترم پارک علم و فناوری همدان، جناب آقای حسینی فرمانداری محترم شهرستان تویسرکان، جناب آقای قمری مدیر اتاق بازرگانی، صنایع معادن وکشاورزی همدان (نمایندگی تویسرکان) و جناب آقای دکتر حاتمی معاون محترم فناوری پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.
در این جلسه دکتر مرادی با اشاره به پتانسیل های اقتصادی و کشاورزی شهرستان تویسرکان بیان کرد، ایجاد نوآوری در این چرخه و استفاده از روش های جدید در توسعه پتانسیل های منطقه می تواند نقش بسزایی در اقتصاد منطقه داشته باشد و زمینه ساز اشتغال برای جوانان را ایجاد نماید.
وی با تأکید بر ظرفیت های بالای تویسرکان در بخش نیروی انسانی افزود، راه اندازی مرکز نوآوری/رشد واحدهای فناور شهرستان تویسرکان می تواند نقش بسزایی در رشد این بخش داشته باشد.
در پایان جلسه نیز توافق نامه مذکور در حضور فرماندار محترم شهرستان تویسرکان فی مابین طرفین منعقد گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!