دهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور همدان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، دهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز سه شنبه مورخ 25 آبانماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.
در این جلسه در خواست پذیرش 3 طرح فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، مقرر گردید تا 1 طرح فناوری پیشرفته در دوره موسسات پارک، 1 طرح فناوری پیشرفته در دوره کانون شکوفایی و خلاقیت و 1 طرح فناورانه با ثبت شرکت در دوره رشد مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان همدان مسقر گردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!