برگزاری هشتمین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401

هشتمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر زارع ابیانه معاون فناوری و نوآوری پارک و با حضور سایر اعضاء شورا در روز سه شنبه مورخ سوم آبان ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید

در این جلسه درخواست 5 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، با عدم پذیرش 1 طرح وپذیرش 3 طرح در مقطع  پیش رشد و 1 طرح در مقطع کانون ، شکوفایی و خلاقیت موافقت گردید و در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شدند که مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!