برگزاری دهمین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401

 

دهمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت پذیرش و استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان،برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان،  شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان به منظور بررسی و داوری بر روی 4 طرح فناوری متقاضی پذیرش و بهره مندی از حمایت های در نظر گرفته شده در مراکز رشد فناوری، با حضور اعضاء اصلی شورا  در روز چهارشنبه مورخ 7 دی ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید

در این جلسه  طرح ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 3 طرح در مقطع پیش رشد و 1 طرح در صورت ارائه مستندات تکمیلی شامل نمونه کار و تاییدیه مراجع ذیربط پذیرش گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!