ایجاد میز خدمت پارک علم و فناوری همدان در نماز جمعه

میز خدمت پارک علم و فناوری همدان در نمازجمعه شهر همدان ایجاد و به متقاضیان خدمت ارائه گردید

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان ، میز خدمت پارک علم و فناوری به منظور ایجاد ارتباط مردمی و تسهیل در ارائه مشاوره و خدمت به متقاضیان و نیز ترویج فرهنگ فناوری و کارآفرینی مبتنی بر دانش، میز خدمت پارک علم و فناوری در نماز جمعه شهر همدان با حضور مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری در روز جمعه دوم دیماه سال جاری ایجاد شد .
در این گزارش آمده است، مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری علاوه بر پاسخگویی به سؤالات متقاضیان و ارائه راهنمایی و راهکاردرزمینه های فناوری، عملکرد پارک علم و فناوری را نیز برای آنان تشریح کردند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!