برگزاری پانزدهمین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401

پانزدهمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر زارع ابیانه معاون فناوری و نوآوری پارک و با حضور سایر اعضاء شورا در روزدوشنبه مورخ 8 اسفندماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه درخواست 5 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، 2 طرح در مقطع پیش رشد و 2 طرح در مقطع  کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری موافقت گردید و در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شدند که مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!