نخستین شورای مركز کارآفرینی و نوآوری شهرستان تویسرکان در سال 1402 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان،‌ نخستین شورای مرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان تویسرکان  در سال 1402 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان تویسرکان با حضور اعضاء شورا در روز دوشنبه مورخ ۴اردیبهشت جاری در محل مرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان تویسرکان برگزار گردید.

در این جلسه درخواست ۱۲طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که ۱۰طرح در مقطع پیش رشد پذیرش شدند  و همچنین ۲ طرح به علت عدم حضور مجری به جلسه بعد موکول گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!