بازید خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان در قالب تور فناوری از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، به مناسبت هفته پژوهش جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند.

جامعه هدف از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان همدان بازدید کردند و توضیحاتی در خصوص فعالیت های مجموعه زیست بوم فناورانه نیز به آنان ارائه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!