در سه ماهه نخست سال جاری صورت گرفت

بازدید 530دانش آموز و دانشجو از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان

رئیس پارک علم و فناوری همدان، از بازدید 530 دانش آموز و دانشجو در قالب تور فناوری از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان در سه ماهه نخست سال جاری خبرداد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، دکتر مجید کزازی، رئیس پارک علم و فناوری همدان گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 13 تور فناوری ویژه دانش آموزان و دانشجویان به منظور آشنایی و ایجاد ارتباط موثر و هدفمند جامعه هدف با حوزه علم و فناوری، توانمندی های واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری همدان برگزار شده است

وی با بیان اینکه 530 دانش آموز و دانشجو از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند، افزود: در طی مدت سه ماهه اخیر دانش آموزان مدارس فروغ، علامه حلی 2، فرزانگان شهرستان تویسرکان، فرزانگان 2 ،حجه فروش، آموزش و پرورش شهرستان ملایر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم، دانشگاه زینب کبری، پژوهشگاه ثامن و دانشگاه علوم پزشکی همدان و اسدآّباد، دانشگاه بوعلی سینا و نظام مهندسی همدان با خدمات و فعالیت های پارک علم و فناوری همدان آشنا و از نزدیک  از محصولات فناورانه پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند

وی تصریح کرد:دانش آموزان و دانشجویان پس از شناخت فعالیت های پارک های علم و فناوری و مراکز رشد،‌ با واژه های نوآوری‌، فناوری، ‌خلاقیت و ‌ابتکار، اختراع و سایر موضوعات مربوطه آشنا و فرایند ایده پردازی و روند آغاز فناوری تا بلوغ برای آنها تشریح گردید

کزازی بیان داشت: توانمندسازی اقتصادی، افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور و تجاری سازی نتایج تحقیقات، انتقال و جذب دانش از موارد دیگری بود که با دانشجویان مطرح و به تشریح آنها پرداخته شد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!