کسب رتبه برتر واحدفناور مرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان نهاوند در رقابت های بین المللی استارتاپ های ۲۰۲۳
واحد فناورمرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان نهاونددر رقابت های بین المللی استارتاپ های نسل جدید 2023 امارات متحده عربی، حائز کسب رتبه برتر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان؛طرح شرکت سنجد ناوَنیا با مدیریت دکتر سهیل خسرونژاد در رقابت های بین المللی استارتاپ های نسل جدید 2023 امارات متحده عربی که در کشور دبی برگزار شده بود در بین 9 طرح برتر رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
این طرح با ارائه راهکارهای تولید بدون ضایعات و ساخت دستگاه های تمام اتوماتیک بدون نیاز انرژی و سوخت های فسیلی مطابق با استاندارد های جهانی موفق به دریافت گرنت کانادا و مجوز توسعه ی طرح در کشور کانادا شد.
لازم به ذکر است، پیش از این رویداد، طرح نامبرده با تولید 300محصول در کشور بدون ضایعات و ساخت دستگاه های تمام اتوماتیک در مرکز کارآفرینی و نوآوری شهرستان نهاوند (مستقر در آموزشکده فنی و حرفه ای حاج حشمت شهبازی)تابعه پارک علم و فناوری استان همدان در سطح رشد پذیرش شده است.
گفتنی است، دولت کانادا نیز این واحد فناور فوق الذکر را مورد پذیرش و حمایت قرار داده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!