برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با موضوعات مرتبط با اکوسیستم نوآوری برای شرکت های دانش بنیان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، جلسه ای  دوجانبه به منظور بهره مندی از تجربیات آقای دکتر مصطفی کریمیال اقبال و آقای دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان با موضوعات سیاست گذاری آینده در جهت توسعه فناوری در پارک های علم و فناوری ، آموزش، شتابدهنده ها، بازار و کسب و کارهای جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان، در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02، در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر کریمیال اقبال هدف از آموزش را یادگیری، شبکه سازی و روابط عمومی بیان نمودند و خاطر نشان کردند مهمترین نکته در آموزش شناسایی مخاطبین و ایجاد شبکه سازی میان آنها می باشد.

ایشان با بیان اینکه سرمایه و منتورینگ دو عامل مهم در فعالیت شتاب دهنده­ها است افزود، اگر یکی از این دو عامل نادیده گرفته شود و یا به نحو مطلوب فعالیت نکند شتاب دهنده با مشکل مواجه می شود.

وی همچنین مواردی در خصوص توجه به بازار مطرح نمودند و بیان کردند، اگر شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده­ها، مشکل فروش و نداشتن بازار فروش دارند دلیل آن عدم بررسی و نیاز سنجی تقاضای بازار می باشد که نیازمند آموزش و آگاه سازی در این خصوص می باشد.

در ادامه جناب آقای دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان به راه اندازی شتاب دهنده های تخصصی مبتنی بر نیازها و پتانسیل های استان همدان پرداخت و ادامه داد در این مسیر صنایع توانمند استان متقاضی ایجاد این شتاب دهنده ها هستند و دستاوردهای خوبی در استان در این حوزه خواهیم داشت .

در پایان افزودنیست، دوره های آموزشی تخصصی با موضوعات اکوسیستم نوآوری، بازار و تجاری سازی محصولات فناورانه و کارکردهای دانشگاه کارآفرین، توسط آقای دکترکریمیان اقبال برگزار می گردد و مخاطبین این دوره ها، مدیران خصوصی و دولتی، صاحبان صنایع، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، اعضا هیئت علمی و دانشجویان می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!