هفتمین جلسه شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1398برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، هفتمین جلسه شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1398 به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور اعضاء به منظور ارزیابی درخواست استقرار 4 طرح فناوری پیشرفته در مرکز رشد واحدهای فناور همدان در روز سه شنبه مورخ 10 دیماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید

در این جلسه صاحبان 4 طرح فناورانه، ایده و محصول خود را در حضور اعضاء شورای مرکز رشد  معرفی کردند و در نهایت با ارزیابی های صورت پذیرفته، دو طرح فناوری در دوره پیش رشد و یک طرح فناوری در دوره رشد در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!