تخفیف ۱۰۰ درصدی جهت عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان همدان زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

 

قابل توجه کلیه شرکت های فناور
تخفیف ۱۰۰ درصدی جهت عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان همدان زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان. شرکت های فناور متقاضی جهت معرفی به مرکز رشد همدان مراجعه نمایند. هزینه ثبت نام 5 میلیون ریال است که 50 درصد آن را اتاق بازرگانی و 50 درصد آن را انجمن شرکت های دانش بنیان پرداخت می نمایند. اولویت با واحدهایی است که زودتر درخواست خود را بصورت مکتوب به مرکز رشد اعلام نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!