جلسه بررسی موانع پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور مرکز رشد رزن از منابع تسهیلات روستایی با حضور فناوران و رئیس صندوق کارآفرینی و امید شهرستان رزن

 

این جلسه به درخواست فناوران مرکز به ریاست مهندس بیژنی مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن در محل مرکز رشد برگزار گردید.
در ابتدا مهندس بیژنی ضمن قدردانی از همکاری مجموعه صندوق کارآفرینی و امید شهرستان در حمایت از اشتغال های فناورانه،به بیان دغدغه های فناوران این مرکز پرداختند و خواستار تعامل بیشتر ارگان ها در حمایت از این نوع اشتعال ها شدند.
در ادامه فناوران حاضر به بیان موانع موجود در دریافت تسهیلات اشاره نمودند و درخواست مساعدت بیشتر صندوق شدند.
در پایان رستمی رئیس صندوق کارآفرینی و امید شهرستان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حمایت از اشتغالهای فناورانه توسط صندوق شهرستان رزنبه بیان برخی از موانع و مشکلات در پرداخت این تسهیلات اشاره نمودندو راهکار های قانونی موانع موجود را عنوان نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!