مدیر عامل شرکت گاز استان همدان از پارک علم و فناوری همدان بازدید کرد

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان مهندس عبدالله فیاض مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با هدف برقراری ارتباط  موثر بین پارک علم و فناوری همدان  و شرکت گاز استان  و بررسی راهکارهای آغاز عملیات ایجاد زیر ساخت فنی زیر بنایی مرتبط، برای واگذاری اراضی پارک، در روز دوشنبه مورخ 1399/3/26  از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر بازدید کرد.

مهندس عبدالله فیاض مدیرعامل شرکت گاز استان همدان ضمن بازدید ازچندین شرکت فعال مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، از توانمندی جوانان استان در ایجاد شرکت دانش بنیان و تولید محصول فناورانه ابراز خرسندی کردند و از همکاری شرکت گاز استان در ایجاد زیرساخت های لازم و ایجاد تاسیسات اولیه برای واگذاری اراضی در پارک علم و فناوری همدان سخن گفت.

ایشان همچنین درجلسه ای که با حضور دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان ودیگر مدیران پارک جهت بررسی زمینه های بیشتر همکاری دو مجموعه تشکیل شده بود حضور یافتند و مباحث کارشناسی شده مطرح و نتیجه گیری شد.

دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان نیز دراین جلسه ضمن معرفی پارک و اقدامات و حمایت های صورت پذیرفته گفت: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری همدان درصدد واگذاری اراضی پارک علم و فناوری به شرکت های دانش بنیان می باشد در تلاش هستیم تا با تعامل و همکاری دستگاه های مرتبط ، ابتدا تمام نیازها از قبیل انرژی و … برای رفع نیاز اولیه شرکت ها، اراضی را به شرکت های دانش بنیان واجد شرایط برای تولید محصول دانش بنیان واگذار کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!