رئیس پارک علم و فناوری همدان در مصاحبه با سیناپرس (خبرگزاری علم و فرهنگ) تأکید کرد؛ پارک های علم و فناوری تسهیل گر در حلقه تولید علم و دانش تا بازار

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان در گفتگو با سیناپرس اظهار کرد: پارک های علم و فناوری به عنوان تسهیل گر در حلقه تولید علم و دانش تا بازار قرار گرفته اند.

محمد حسن مرادی، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان در گفتگو با سیناپرس گفت: پارک های علم و فناوری به عنوان تسهیل گر در حلقه تولید علم و دانش تا بازار قرار گرفته اند، به این معنا که پارک ها باید تعامل خوبی را با دانشگاه ها، شرکت های فناور و دانش بنیان ها داشته باشند تا علم و دانش را به محصول تبدیل کنند.

به گفته او، در حال حاضر، درصد زیادی از بحث های مطرح شده در پارک ها، بحث های خدماتی است که حتی مهم تر از محصول هم هستند. زمانی که اقتصاد یا درآمد را در نظر می گیری، حدود 60 تا 70 درصد بحث های مطرح شده در کشورهای پیشرفته بحث های خدماتی است نه تولید محصول. در ادامه، پارک ها باید به عنوان تسهیل گر رابطه خوبی را با سرمایه گذارها، شرکت های دانش بنیان و مهم تر از آن، بازار داشته باشند و در زمینه برندسازی و تجارت عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

مرادی تأکید می کند که پارک همدان هم به نوبه خودش دارای ارکانی برای انجام این وظایف است و ارتباط خوبی را با دانشگاه دارید. ما برای پیشبرد کارها، صندوق پژوهش و فناوری را راه اندازی کرده ایم که در حال حاضر 10 تا 15 میلیارد تومان آورده دارد. به گزارش سیناپرس، علاوه بر این، برای گرفتن مبالغ بیشتر تعامل خوبی را با معاونت ریاست جمهوری داریم تا این امکانات را در اختیار شرکت های فعال در پارک قرار دهیم.

تجاری سازی 25 درصدی شرکت ها

ریاست پارک همدان اظهار می کند: در بحث بازار هم کارگزارهایی را در کشورهای همسایه داریم که از این طریق می توانیم در بحث صادرات فعال تر عمل کنیم. با توجه به فعالیت شرکت ها در داخل پارک و بحث تولیدی هم چیزی حدود 20 تا 25 درصد شرکت ها به مؤسسه تبدیل شده و بحث تجاری سازی را دنبال می کنند.

او تأکید می کند : ما به عنوان یک سرویس دهنده به شرکت ها، در قالب تسهیل گر، قادر خواهیم بود سوبسیدهایی را از دولت دریافت کنیم و در بحث آموزش، تجاری سازی، در بحث ارتباط با بخش های مختلف دانشگاهی، در بحث بازار و در اختیار شرکت ها از آنها استفاده کنیم. ورودی دانشگاهیان به پارک ها کم است

او می گوید: با توجه به این که بسیاری از افراد حاضر در پارک ها از دل دانشگاه ها آمده اند، به گمان بنده، ضعف عمده ما دید ضعیفی است که در بخش بازار و تعاملی است که با آن داریم و اگر این موارد تقویت شوند می توانیم به این طریق مشکلات کشور را حل کنیم.

مرادی با اشاره به رابطه تنگاتنگ پارک ها و دانشگاهیان به سیناپرس می گوید: درصد زیادی از ورودی های پارک همدان را دانشگاهیان و به عبارتی افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند اما مشکل اینجاست که تعداد ورودی ها کم است که آن هم به خاطر سبک آموزش ما در دانشگاه هاست. دانشگاه های ما نسل دومی هستند در نتیجه افراد خلاق را هرگز ارزیابی نمی کنند و تنها به تحقیق و پژوهش بسنده کرده اند.

او در توضیح بیشتر این بحث، اشاره می کند که به عنوان مثال کنکور ما شامل دروس ریاضی و فیزیک است اما ما به این ها احتیاج نداریم. این ها در نسل یک و دو دانشگاهی کارآمد هستند که با مطالعه این دروس، یک عده دانشمند و یک عده دیگر محقق و نمونه ساز می شوند، اما مسئله اینجاست که ما در بحث تجاری سازی به افرادی جسورتر و خلاق تر و ریسک پذیرتر نیاز داریم که حتی با شکست هم میدان را خالی نکنند.

به گفته مرادی، برای صاحب ایده بودن یک سری ویژگی های درونی نیاز است که فرد بتواند شرکتی را راه اندازی کرده و جلو ببرد. متأسفانه دانشگاه های ما در شناسایی چنین افرادی ضعیف عمل کرده و نمی توانند چنین افرادی را تربیت کنند بنابراین خروجی های دانشگاه ها براساس نیاز ورودی پارک ها طراحی نشده اند.

متولیان امر با وظایف پارک ها هم آشنا نیستند

رئیس پارک علم و فناوری همدان درباره مطالبات خود از مصوبات مجلس اذعان می کند بحث هایی وجود دارد که باید هم شرکت های دانش بنیان و هم فناور را پوشش دهد و یک قانون مشترک برای این دو تعریف شود و بهتر است یک سری اعتبارهای خاصی را در نظر بگیرند. ما دیگر نباید به سمت ساخت سخت افزار و بزرگ کردن پارک ها برویم. تسهیل گری با همین تعداد نیرو و امکانات بیشتر هم امکان پذیر است و در صورتی که شرایط فراهم باشد با همین امکانات می توانیم وظایفمان را به درستی انجام دهیم.
او ادامه می دهد که قدرت پارک ها و قدرتی که برای رؤسای آنها در نظر گرفته اند، خوب است اما انتظار داریم که این قدرت به عنوان تسهیل گر بیشتر شود تا بتوانند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند.
به گفته او، علاوه بر این، ما کمی هم به قدمت نیاز داریم و به عبارتی، زمان باید بگذرد تا این مفهوم جا بیافتد چرا که بسیاری از مسوولان هنوز با پارک ها و وظایف آنها آشنا نیستند و حتی کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، ما را متولی کار می دانند در صورتی که ما تسهیل گر هستیم و به عبارتی بخش های مختلف را به هم وصل می کنیم. درواقع، ما رکن نیستیم اما در زیرمجموعه خود، رکن هایی را از قبیل رکن های مالی، صندوق ها و شرکت ها در اختیار داریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!