تلاش پارک علم و فناوری همدان برای رونق فناوری در شهرستان اسدآباد

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان ، دکتر محمد حسن مرادی؛ رئیس محترم پارک علم و فناوری همدان در جلسه ای با حضور  آقایان مهندس سعید کتابی؛ فرماندار محترم شهرستان اسدآباد و دکتر حسین مرادی مخلص؛ رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با هدف رونق  فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی واحدهای فناور در شهرستان اسدآباد، در روز دوشنبه مورخ 16 فروردین ماه سال جاری، برگزار گردید حضور یافت.

در این جلسه مسایلی در خصوص ترویج فرهنگ فناوری وکارآفرینی و نیز مشکلات پیش روی واحدهای فناور فعال در شهرستان اسدآباد مطرح شد و مقرر گردید طرفین ضمن تاکید بر تقویت تعاملات فی مابین تلاش نمایند تا واحدهای فناور بیشتری در این شهرستان شکل گیرد و حمایت هر چه بیشتر از این واحدها صورت پذیرد و مرکز نوآوری و شکوفایی شهرستان اسدآباد نیز به دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی منتقل گردد و در پایان تفاهم نامه همکاری در این زمینه منعقد و به امضاء رسید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!