هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور همدان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره رشد در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 28 مهر ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.
در این جلسه در خواست پذیرش 4 طرح فناورانه به منظور استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش 1 طرح در کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، 1 طرح در دوره پیش رشد و 1 طرح در دوره رشد موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!