برگزاری جلسه تصکا در پارک علم و فناوری همدان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، نهمین جلسه کمیته فنی تسهیلات صندوق کارافرینی امید(تصکا) به منظور آشنایی بیشتر و بررسی مشکلات و موانع پیش روی طرح های فناور معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری متقاضی دریافت تسهیلات و همچنین تسریع و تسهیل در فرآیندهای مربوطه، با حضور دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان، آقای دکتر احمد توصیفیان مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، آقای دکتر محسن افروخته رئیس صندوق کارآفرینی امید، آقای دکتر اصغر بیات رئیس صندوق پژوهش و فناوری همدان و صاحبان طرح های متقاضی تسهیلات در روز شنبه مورخ 8 آبان ماه سال جاری به میزبانی پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه اهداف ماموریت ها و خط مشی حمایتی پارک علم و فناوری همدان از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان وهمچنین معرفی مختصرصندوق پژوهش و فناوری همدان و انواع تسهیلات قابل ارایه آن ارائه گردید و سپس به بررسی مشکلات طرحهای معرفی شده در همدان پرداخته شد و در خصوص رفع مشکلات و تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات تبادل نظر شد و در پایان از دفتر کار چندین واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری نیز بازدید شد .
خاطر نشان می گردد، تسهیلات تصکا در قالب توافقنامه فی ما بین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود و این تسهیلات به طرحهای جدید و نوآور و یا طرح های موجود که با روش های نوآورانه با حفظ کیفیت، قیمت را کاهش و یا با حفظ قیمت کیفیت محصول را افزایش می دهند و همچنین طرح‌های دارای مزیت نسبی استان، طرح های دانش بنیان و فناورانه و طرح‌های دارای بازار مناسب وافزایش حجم تقاضا و در نهایت های طرح هایی که سبب ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال می شوند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ 4 درصد و بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ 10درصد و بازپرداخت 60 ماهه اعطا می گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!