برگزاری یازدهمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1400

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهار شنبه مورخ 10 آذرماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 4 طرح فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، مقرر گردید که 3 طرح فناوری پیشرفته با رای و نظر اعضاء شورا، موفق به کسب مجوز استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!