برگزاری دوازدهمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1400

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهار شنبه مورخ 24 آذرماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 2 طرح فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 1 طرح فناوری پیشرفته در مقطع پیش رشد و 1 طرح فناوری پیشرفته در مقطع رشد موفق به کسب مجوز استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!