رئیس پارک علم و فناوری همدان:
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یک نهاد موثر در حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه کشاورزی می باشد.

 

در جلسه با رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی، راه های افزایش کمی و بهبود بهره وری در شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه کشاورزی تاکید شد.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، جلسه ای دو جانبه با حضور مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری همدان و رضا بهراملو به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان با هدف افزایش جذب، پذیرش و حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در زرمینه کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد .

در این جلسه راه های اجرای «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» که در سال 1401 ابلاغ شده بود بررسی شد .

 

مجید کزازی با اشاره به پتانسیل های استان همدان در بخش کشاورزی بیان داشت: این ظرفیت بالقوه می باید با حمایت و تقویت شرکت های دانش بنیان فعال و نیز تاسیس شرکت های دانش بنیان جدید در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی به رشد و بالندگی کشور منجر شود .
در پایان مقرر شد تا جلسات با حضور نهادهای مرتبط برگزار شود .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!