امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری همدان با دانشگاه صنعتی به منظور اجرای طرح دستیار فناوری

 

تفاهم نامه همکاری دو جانبه به منظور اجرای طرح دستیار فناوری فی ما بین پارک علم و فناوری همدان و دانشگاه صنعتی به امضا رسید و از امروز این طرح در دانشگاه صنعتی اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، تفاهم نامه همکاری اجرای طرح دستیار فناوری با هدف بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی آنان، به امضاء دکتر مجید کزازی، رئیس پارک علم و فناوری استان و دکتر امیر مومنی رئیس دانشگاه صنعتی همدان رسید تا این طرح با موفقیت به اجرا درآید.
در این جلسه مجید کزازی ضمن معرفی کامل این طرح و اهداف و نتاجی که اجرای این طرح بدنبال دارد گفت: لازم است دانشجویان عزیز علاوه بر آموزش های فنی و تخصصی رشته خود در دانشگاه ها، مهارتهای مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاري و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند.
وی افزود: این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.
در ادامه امیر مومنی رئیس دانشگاه صنعتی همدان نیز گفت: این طرح نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت و دانشگاه برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارد .
وی افزود در سال جاری نگاه و برنامه های اجرایی دانشگاه برای تشویق و هدایت دانشگاه به سمت فعالیت های دانش بنیان و فناورانه می باشد و مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی یکی ازارکان رسیدن به این هدف می باشد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!