برگزاری ششمین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401

ششمین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1401 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر کزازی رئیس پارک و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 23 شهریورماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید

در این جلسه درخواست 4 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 2 طرح در مقطع رشد مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان پذیرش شوند و 2 طرح به علت عدم حضور مجری، بررسی طرح به جلسه آتی شورا موکول گردید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!