شتاب دهنده انگور و کشمش در ملایر راه اندازی می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، جلسه ای به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان، به منظور بررسی ظرفیت ها و توانمندیهای استان در بخش انگور و کشمش شهرستان ملایر و برنامه ریزی و همچنین تعیین عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط برای راه اندازی شتاب دهنده تخصصی در این زمینه برای  ایجاد برند جهانی در آینده ، در روز یکشنبه مورخ 98/10/08 در محل پارک علم و فناوری برگزار گردید.

این جلسه با حضور آقایان 1- دکتر تعجبی رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی همدان،2- دکتر اسدیان رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی همدان،3- دکتر رستمی رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر،4- دکتر موسوی مسئول ایستگاه تحقیقات کشاورزی ملایر و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان و5- آقای عبدالملکی مسئول اتاق بازرگانی ملایر، برگزار گردید .

 در ابتدای این جلسه آقای دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان، ابتدا با معرفی شتاب دهنده ها و نقش موثر آنها در رشد و توسعه اکو سیستم فناوری استان  و همچنین نهادینه کردن تولید دانش بنیان در هر زمینه از صنعت به عنوان ثمرات آن، بیان داشت، در پارک علم و فناوری تلاش داریم تا  شتاب دهنده تخصصی در زمینه انگور و کشمش در ملایر راه اندازی کنیم و برنامه ریزی اجرایی آن در دست اقدام می باشد تا با این راهکار حمایت از استارت آپ ها را در شهرستان ملایرتسهیل کنیم .

 در پایان مقرر گردید به منظور هماهنگی در فعالیت ها برای حرکت در یک مسیر مدون و راه گشا و عدم موازی کاری تفاهم نامه ی چند جانبه فیمابین سازمان ها و نهادهای مرتبط و تاثیر گذار در زمینه انگور و کشمش ملایر تهیه و به امضاء طرفین برسد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!