اولین جلسه شورای علمی فناوری در سال 1399 برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، اولین جلسه شورای علمی فناوری در سال 1399 به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور اعضاء و به منظور ارزیابی درخواست استقرار 7 شرکت فناوری در بخش موسسات پارک علم و فناوری همدان، در روز دوشنبه مورخ 12 خردادماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه مدیران عامل 7 شرکت فناوری، شرکت و محصول خود را جهت استقرار، در حضور اعضاء شورای علمی  معرفی کردند و در نهایت با ارزیابی های صورت پذیرفته، هر 7 شرکت فناوری موفق شدند، رای و نظر اعضای شورا را جهت استقرار در بخش موسسات پارک علم و فناوری همدان کسب کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!