دومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

 دومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۳۹۹ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره موسسات پارک علم و فناوری همدان  به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز سه شنبه مورخ 18 شهریور ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 4 موسسه فناور، 1 شتابدهنده و 2 موسسه پشتیبان فناور، در خصوص استقرار در موسسات پارک علم و فناوری همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش واحدها، موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!