جلسه دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان با رئیس شعب بانک تجارت همدان جهت تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات جزء ۵ بند ب تبصره ۱۶ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

با عنایت به پیگیری ارائه تسهیلات جزء ۵ بند ب تبصره ۱۶ از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکتهای فناور و دانش بنیان در راستای تأمین مالی و حمایت از طرح های نوآورانه، فناورانه و دانش بنیان و کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق حمایت از شرکت های مذکور، تا کنون تقاضاهای ۱۷ طرح فناورانه در پارک علم و فناوری همدان جمعا به مبلغ ۸۵۶۵۱۹ میلیون ريال بررسی و معرفی نامه دریافت کرده اند.

از این تعداد، ۹ شرکت از معاونت علی و فناوری ریاست جمهوری به بانک تجارت جهت دریافت تسهیلات (در مجموع ۲۶۸ میلیارد ريال) معرفی شده اند. مابقی طرح‌ها در انتظار معرفی هستن و یا پس از انجام اصلاحات اعلامی معرفی خواهند شد.

شایان ذکر است این تسهیلات ۱۲ درصد و به صورت سرمایه در گردش میباشد که از طریق تفاهم نامه شماره ۰۰۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک تجارت مربوط به بخش یک جزء ۵ بند ب تبصره ۱۶ ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور کل کشور ارائه می‌گردد.

در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ جلسه با حضور رئیس محترم پارک علم و فناوری و رئیس شعب بانک تجارت در محل بانک تجارت جهت تسهیل و تسریع در امور برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات بانک تجارت مقرر شد کلیه شرکتهای معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری اقدام جهت تهیه مدارک و افتتاح حساب انجام دهند. بانک هم اعلام کرد هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات ندارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!